Rikosoikeus ja rikosasiat

Asianajotoimisto Kokko & Tiainen Oy tarjoaa palvelut rikosoikeustapauksiin Vantaalla. Palvelumme kattaa sekä epäillyn eli
vastaajan, että rikoksen uhrin eli asianomistajan avustamisen kaikissa käsittelyn eri vaiheissa.

Ota yhteyttä ja me kartoitamme oikeussuojasi tarpeen erilaisissa rikosoikeudellisissa asioissa, ja teemme sinulle tarjouksen.

Vastaaja tai asianomistaja

Tarjoamme apua vastaajalle heti ensimmäisistä kuulusteluista alkaen sekä puolustamme häntä oikeudenkäynnissä. Hyödyntämällä asianajajan ammattitaitoa mahdollisimman aikaisesta vaiheesta lähtien, voidaan varmistaa mahdollisimman puolueeton sekä asianmukainen esitutkinta. Mitä myöhäisemmässä vaiheessa asianajaja kutsutaan apuun, sitä vaikeammaksi tehtävä muuttuu.

Asianomistajan eduista huolehdimme tuottamalla rikosoikeudenkäynnin yhteydessä esitettävät korvausvaatimukset ja avustamalla itse oikeudenkäynnissä.

Silloin, kun oikeusavun edellytykset täyttyvät, on vastaajan sekä asianomistajan kummankin mahdollista saada maksuton oikeudenkäynti. Alkuneuvotteluiden yhteydessä selvitämme aina nämä edellytykset ja niiden mahdollisen täyttymisen. Asianomistajan kohdalla on usein mahdollista käyttää kotivakuutuksen oikeusturvaa asianajajan kulujen maksamisessa.

Riita-asiat

Riita voi syntyä yksityisten henkilöiden tai yritysten välille. Nämä erimielisyydet voidaan ratkaista oikeusistuimessa tai vaihtoehtoisesti sovintoneuvotteluissa. Nämä neuvottelut ovat usein kaikille osapuolille helpoin, nopein sekä halvin ratkaisu. Saat Vantaan toimistoltamme avun myös tällaisiin sovintoneuvotteluihin.

Yleisluontoinen neuvonta

Yleisluontoista neuvontaa voit hyödyntää silloin, kun tarvitset kokeneen asianajajan neuvoja ja mielipidettä rikosoikeudellisissa asioissa, mutta et välttämättä tarvitse apua kokonaiseen oikeudenkäyntiin.

Asianajajamme

Asianajotoimisto Kokko & Tiaiselta löytyy monta kokenutta asianajajaa erilaisiin ja kaikkein haastavimpiinkin rikosoikeudellisiin asioihin.